Tüm Haberler Haberler

  • Eklenme 08.06.2013Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Yapan (B1 - B2) Firmaların Dikkatine1

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 10 uncu, 67 inci ve 68 inci maddelerinin vermiş olduğu yetkiye istinaden alınan 08.04.2013 tarih ve 5855 sayılı Bakanlık Makam Oluru uyarınca Avrupa ya açılan sınır kapıları haricindeki sınır kapılarından çıkışlarda, 01.07.2013 tarihinden itibaren B1 yetki belgesinde kayıtlı otobüslerde %25, B2 yetki belgesinde kayıtlı otobüslerde %50 doluluk oranı aranacaktır.

İlgililere duyurulur.

www.kugm.gov.tr