Bilgilendirme

SRC 1: Uluslararası Yolcu Taşımacılığı, SRC 2: Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı, SRC 3: Uluslararası Eşya-Kargo Taşımacılığı, SRC 4: Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren veya gösterecek olan tüm sürücülerin alması zorunlu olan belgedir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği 36-d maddesine göre;

Şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar;
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin;
a) Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları
b) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları
c) Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları
ç) 66 yaşından gün almamış olmaları
d) Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları
e) Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananlarının, ilgili mevzuatın öngördüğü eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları
f) Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmaları, şarttır.

(2) D3 veya K2 yetki belgesi alan ve tek araç sahibi olan gerçek kişilerin kendi adlarına tescil edilmiş taşıtı bizzat kendilerinin sürücü olarak kullanmaları halinde; bu kişilerden birinci fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentlerindeki şartlar aranmaz.

 

Psikoteknik raporu nedir?

Psikoteknik değerlendirme raporu; sürücülerin sahip oldukları, güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerinin psikolog ve simülatör eşliğinde asgari 1 saat süre ile değerlendirilmesi akabinde verilen bir rapordur.

Psikoteknik raporunu kimler almalıdır?

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 36-1/d maddesi gereğince uluslar arası ve yurtiçi yük, eşya ve yolcu taşımacılığı yapan tüm ticari araç sürücüleri psikoteknik raporu almakla yükümlüdür. Ticari araç kullanan şoförlerin almış oldukları psikoteknik raporu 5 yıl süre ile geçerlidir. Bu sürenin dolmasının ardından fiziksel ve zihinsel açıdan sağlıklı olduklarını belirten psikoteknik raporunu tekrar almaları gerekmektedir.

2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu kapsamında belirlenmiş kural ihlalleri sonucu ehliyetine el konulmuş olan sürücüler, ceza süresi bitiminde psikoteknik muayeneden geçmekle yükümlüdür.

Psikoteknik raporu nasıl alınır?

Psikoteknik raporu, minimum 1 saat bilgisayar destekli test cihazında, 9 aşamadan oluşan psikolojik değerlendirme sonrasında verilmektedir. 1 saatten daha az süren değerlendirmeler geçersiz sayılır.

Psikoteknik raporu için gerekli evraklar nelerdir?

Ticari araç kullananlar için gerekli evraklar;

  • Ehliyet fotokopisi
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi

Ehliyet iadesine dönük psikoteknik raporu almak için gerekli evraklar;

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Ceza tutanağı aslı ve fotokopisi,